ଏହି ଉପାୟ ରେ ଆପଣ ମାନେ ୨ ମିନିଟ ରେ ସବୁ ପାଠ ମନେ ରଖି ପାରିବେ ।

ଏହି ଉପାୟ ରେ ଆପଣ ମାନେ ୨ ମିନିଟ ରେ ସବୁ ପାଠ ମନେ ରଖି ପାରିବେ ।

 

ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ ଗଣ ଆପଣ ମାନ ଙ୍କୁ । ଆମ ର ଏହି ସୁନ୍ଦର ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଅଛୁ । ଆଜି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ରେ । ଆମେ ଆପଣ ମାନ ଙ୍କୁ । ଜଣାଇ ବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ କିପରି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟ ରେ ସବୁ କଥା ସହଜ ରେ ମନେ ରଖି ପାରିବେ।  ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କୁ ଆରମ୍ଭ ରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ । ଆଉ ଜାଣି ପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ । 

 

ତେବେ ପାଠ ଏକ ଏମିତି ଜିନିସ ଯାହା ସମସ୍ତ ଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମ୍ଭେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କହିବୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜ ରେ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖିପାରିବେ ।  ଭଗବାନ ଙ୍କ ର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ଙ୍କ ର ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ତେବେ ଏହି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଯେ ପାଠ ନହେଉ ଥିବାରୁ । ମନ ଦୁଖ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ।

ତହେଲେ ସର୍ଵ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ କୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ । ପରବର୍ତୀ ସମୟ ରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ବେଳେ ବିଷୟ ର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ ତଳେ ଅଣ୍ଡର ଲାଇନ କରନ୍ତୁ । ଓ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ସେହି ଅଣ୍ଡର ଲାଇନ ବାକ୍ୟ କୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖି ତା ଉପରେ ଏକ କାହାଣୀ ଭଳି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ ।

 

ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଖବର ଭଲ ଲାଗିଛି  । ତା ହେଲେ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ।

 

ଧନ୍ୟବାଦ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *